AEX

Zoals gezegd, binnen de AEX staan 25 bedrijven genoteerd waarin u kunt beleggen. Hier volgt een overzicht van de bedrijven op de AEX:

Samenstelling AEX index

– Aegon
– Koninklijke Ahold
– Air France KLM
– Akzo Nobel
– Apera
– Arcelor Mittal
– ASML Holding
– Boskalis
– Corio
– Koninklijke DSM
– Fugro
– Heineken
– ING
– KPN
– Koninklijke Philips
– Randstad Holding
– Royal Dutch Shell
– Reed Elsevier
– SBM Offshore
– TNT
– Tomtom
– Unibail Rodamco
– Unilever
– Wereldhave
– Wolters Kluwer

Berekening van de AEX index

Het gemiddelde van de individuele koersen van de bovengenoemde aandelen, vormt de totaalkoers van de AEX. De koers van de AEX wordt genoteerd in punten. Bijvoorbeeld: de koers van de AEX is 310 punten. De laagste koers van de AEX was op 12 maart 2003. Toen kwam de AEX koers niet boven de 218,44 punten uit. De hoogste AEX koers was op 4 september 2000. Toen sloot de AEX op 701,56 punten.

Hoe worden aandelen geslecteerd voor opname in de AEX index?

Hiervoor is de omvang van de marktkapitalisatie van belang. Dit is de waarde van het aantal aandelen dat een onderneming heeft uitstaan. Deze waarde wordt berekend door het aantal aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Voorbeeld: Op 10 oktober 2011 is de stand van het aantal uitgegeven Philips aandelen 1.008.975.445 en bedraagt de beurskoers Euro 14,43. De marktkapitalisatie bedraagt dan de som van deze getallen = Euro 14.559.000.000 of wel 14,5 miljard Euro.

Op deze wijze wordt van alle Nederlandse beursfondsen de marktwaarde berekend. De 25 Beursfondsen met de grootste marktwaarde worden opgenomen in de AEX index. De weging in de index is ook op gebaseerd op de relatieve omvang van de marktwaardes.

Kanttekeningen bij de opbouw van de AEX.

De AEX bevat van oudsher veel financiele aandelen, zoals AEGON. ING en tot 10 opktober 2007 : de ABN AMRO. Sindes ABN AMRO uit de index is verwijderd is de index minder gevoelig voor fluctuaties in de financiele waarden. Het is mogelijk om uw aandelenportefeulle te beschermen met een put optie op de onderliggende aandelen. Alternatief is om een put optie op de AEX te nemen. Voorwaarde is dan wel dat uw aandelenportefeuille een afspiegeling vormt van de AEX.

AEX als indicator voor rendement.

Vaak wordt het verloop van de AEX als maatstaf gebruikt voor het rendement van beleggingen of de ontwikkeling van de beurs. Dit is niet helemaal juist omdat er bij de berekening van de AEX geeen rekening wordt gehoudne met dividenduitkeringen. Als je de aandelen die in de AEX zitten in je beleggingsportefeulle zoudne zijn opgenomen, dan profiteer je niet alleen van een koersstijging (of -daling) maar ontvang je ook jaarlijks dividenduitkeringen. Dit verhoogt het rendement natuurlijk. Het CBS publiceert de CBS herbeleggingsindex die wel rekening houdt met de dividenduitkeringen. De Duitse Index, de DAX, verwerkt ook dividenduitkeringen in de waarde van de Index. Let hierop als u een vergelijking maakt tussen de indices van de 2 landen!

 

AEX