Vermogenbeheer

Wat is Vermogensbeheer en hoe maak je er gebruik van?

Beleggen in aandelen kan ook een onderdeel zijn van vermogensbeheer. Mensen met een groter vermogen -laten we zeggen vanaf ongeveer EUR 100.000 – kunnen het beheer van hun vermogen uitbesteden aan een Private Banker of vermogensbeheerder. Een financieel adviseur gaat dan uw vermogen beheren. Aandelen vormen vaak een onderdeel van een portefeuille binnen vermogensbeheer. Naast beleggen in aandelen, vormen spaargeld (liquiditeiten) en obligaties een belangrijk onderdeel van portefeuille in het kader van vermogensbeheer.

Voordelen van Vermogensbeheer

De vermogensbeheerder bewaakt uw portefeuille en zorgt ervoor dat er voldoende spreiding in uw portefeuille zit.
De beheerder neemt regelmatig contact met u op om de performance van uw portefeuille te bespreken en stelt eventueel wijzigingen voor.
U kunt afspreken dat uw vermogensbeheerder contact met u opneemt als er zich bijzondere situaties voordoen, zoals een aandelenemissie van ING of Facebook gaat naar de beurs.

Nadelen van Vermogensbeheer

De vermogensbeheerder kost geld. Er wordt vaak een vaste beheersfee afgesproken, of een combinatie van een vaste en een variabele beloning. Dan kan de vaste beloning lager zijn. Als de beleggingsportefeuille goed presteert dan krijgt de vermogensbeheerder dus ene hogere beloning. Als het minder gaat op de beurs of er wordt in een jaar zelfs verlies geboekt dan is de variable vergoeding lager of minimaal nul.
Her blijkt dat veel vermogensbeheerders het niet (veel) beter doen als de AEX. Dus je kunt je afvragen of er voldoende toegevoegde waarde is.