Beleggingsfondsen Tips

Tips bij de keuze van beleggingsfondsen

  1. Er zijn een aantal zelfstandige beleggingsfondsen zoals in Nederland de Robecogroep, maar je kunt ook bij alle banken terecht. Maak een afspraak met je huisbankier en laat je voorlichten. Het kan geen kwaad om te vragen waarin zij zich onderscheiden van de andere aanbieders van beleggingsproducten. Let extra op de kostenstructuur van de fondsen en de in en uitstapkosten. U kun natuurlijk ook in verschillende fondsen deelnemen. Aziatische fondsen zijn erg populair, omdat in die regio nog een flinke economische ontwikkeling wordt verwacht wat zich zal vertalen in hogere aandelenkoersen.
  2. Er zijn websites die inzicht geven in de kostenstructuur van beleggingsfondsen. Dit is belangrijk, maar aan de andere kant…. Als een hoge beloning voor de beheerders van het fonds samengaat met veel betere prestaties en resultaten,dan ben je alsnog beter uit!
  3. Uit onderzoek echter blijkt dat het moeilijk is om gedurende langere tijd de beleggingsindices zoals de DOW-Jondes of dichter bij huis, de AEX, te verslaan. Het komt voor dat een beleggingsfonds gedurende een half jaar, een jaar of zelfs 3 jaren beter presteert dan beursindices. Echter is het nog maar de vraag of dit het resultaat is van een beter beheer door de managers van het beleggingsfonds of dat het eigenlijk geluk is!
  4. Er duizenden beleggingsfondsen zijn. Op internet kun je ranglijsten terugvinden waarin de performance (de prestaties) zijn opgenomen in het afgelopen jaar, de laatste 3 jaren en nog langer terug. Echter prestaties in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Let op met beleggingsfondsen!

De deelnemer is afhankelijk van de prestaties van de beheerder. Die prestaties kunnen tegenvallen. Triest genoeg laten veel beleggingsfondsen prestaties zien die veel slechter zijn dan het gemiddelde van de beurs.
Ook de beheervergoeding is een nadeel. Niet elke cent die de beheerder ontvangt, gaat naar de belegger.