Opties schrijven

Wat is opties schrijven?

Zoals bekend krijgt de belegger met een optie het recht iets te kopen of te verkopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Tegenover degene die het recht heeft, staat iemand die de plicht heeft aan te kopen of te verkopen. Het aangaan van zo’n plicht wordt ‘schrijven’ genoemd.

Het schrijven van opties is een spel dat vooral voor ervaren beleggers geschikt is. Als je een calloptie schrijft, verkoop je een andere belegger het recht om bijvoorbeeld aandelen bij jou te kopen. Zolang je dit doet als je de aandelen ook daadwerkelijk bezit, is de grootst mogelijke schade dat je gedwongen wordt de aandelen te verkopen tegen een lagere keurs dan de beurskoers. Dat is jammer, maar de schade is te overzien. In de financiële wereld wordt deze werkwijze ‘gedekt schrijven’ genoemd.

Ongedekt call opties schrijven is zeer risicovol

Veel riskanter is het spel van ‘ongedekt schrijven’. Je schrijft een calloptie zonder de aandelen te bezitten. Dat doe je in de hoop dat de optie die je schrijft nooit uitgeoefend zal worden. Dat kan bijvoorbeeld als de beurskoers veel lager blijft tijdens de looptijd dan de uitoefenprijs van de calloptie die je geschreven hebt. De winst van de verkoop van de optie steek je in de zak. Snel, makkelijk verdiend.
Het probleem ontstaat natuurlijk als de koers flink oploopt en je moet gaan leveren. Dan ben je gedwongen aandelen op de beurs te kopen en die tegen de lagere uitoefenprijs te leveren aan de eigenaar van de optie. De financiële schade kan zeer groot zijn.
Ongedekt schrijven van opties is ten zeerste af te raden. Dit is een spel voor ervaren, zeer vermogende beleggers met stalen zenuwen. Overigens accepteert bijna geen enkele bank dat je ongedekt opties gaat schrijven zonder dat je over flinke financiële reserves beschikt.

Gedekt callopties schrijven is echter wel heel lucratief.

Je schrijft een call optie op een aandeel dat je reeds in je bezit hebt. Hiervoor ontvang je uiteraard een premie.Als de koers van het aandeel op afloopdatum onder de uitoefenprijs van de optie blijft. Dan loop de optie waardeloos af en steek je de premie in je zak. Als de koers van het aandeel op afloopdatum hoger is dan de uitoefenprijs dan moet je de aandelen leveren. Acheraf gezien loop je dan een stukje koerwinst mis. Maar je loopt in dit voorbeeld geen enkel risico en je bent wel zeker van een bepaald rendement.