Beleggen

Tips om te beleggen in Aandelen

Waar kun je beleggen?

Beleggen kan bij zeer veel verschillende banken en brokers. Probeer goed inzichtelijk te maken wat de kosten bij de verschillende banken en brokers zijn. Alleen op de manier kun je erachter komen wat de goedkoopste manier van beleggen is. Naast dat de kosten belangrijk zijn zul je echter ook rekening moeten houden met de gebruiksvriendelijkheid of ongebruiksvriendelijk van het beleggingsprogramma waar een eventuele bank of broker gebruik van maakt. Het aansluiten bij een broker of bank is niet heel duur. Je kunt daarom prima een aantal banken en brokers uitproberen voordat je het definitieve besluit neemt. Het is echt de moeite waard om hier even goed naar te kijken de kosten zijn vaak namelijk zeer verschillend van elkaar.

Risicospreiding bij beleggingen in aandelen

Om de risico’s op de beurs te verkleinen is het verstandig je risico’s zoveel mogelijk te spreiden. Risico’s zijn op de beurs vrij gemakkelijk te spreiden. Aan te raden is om je niet alleen te focussen op de normale aandelen, maar ook eens te kijken naar obligaties. Over het algemeen is het advies om uw vermogen te spreiden over een mix van aandelen, obligaties en liquiditeiten in verschillende sectoren en regio’s. Dit noemen we asset allocation of risicospreiding.
Naast het beleggen in individuele aandelen kun je ook voor een beleggingsfonds kiezen.

Investeren & Beleggen

Investeren is een andere tak van beleggen. U legt dan een deel van uw vermogen voor een langere tijd vast in een of meerdere investeringsprojecten. Dit kunnen (nieuwe) bedrijven zijn, maar ook bijvoorbeeld vastgoed of kunst. U hoopt door te investeren, op termijn een hoger rendement te behalen. Investeren kunt u zelf doen maar ook via investeringsmaatschappijen. Investeerders worden ook wel informal investors genoemd

Instapmomenten op de aandelenbeurs

Wanneer het slecht gaat met de beurzen zal iedereen natuurlijk zeggen dat het op dat moment onverstandig is om te beleggen. Probeer je hierin echter niet teveel te laten leiden. Na een grootse economische achteruitgang is het meestal namelijk het meest interessant om te beginnen met een belegging, door de lage koersniveaus. Het juiste instap moment is dan het moment dat jij denkt dat de koersen op het laagste punt staan / nauwelijks zullen dalen. Dan zal er op termijn stijging mogelijk zijn of de beurs beweegt zich zijwaarts. Niemand weet echter precies wanneer de beurs op het laagte punt staat. Het beste is in te stappen als de beurs weer enige tijd in een opwaartse trend zit. Hiervoor kun je het beste de koersen van de beurskoersen en de koers van de AEX index. Bekijk de koersontwikkeling door grafieken over verschillende periodes te analyseren. Een draaiing van een neerwaartse trend zie je niet in een grafiek van een week of een maand. Hiervoor moet je echt naar het beeld in het afgelopen jaar of zelfs de afgelopen 2 jaar kijken. Zie je een duurzame ommekeer van de trend, dan kun je instappen. en starten met beleggen en je portefeuille opbouwen.

Het bijhouden van het laatste beursnieuws is daarom zeer interessant om het juiste instapmoment te vinden.